Shareholders

Watts2You’s main owner is Lars G Josefson. Other owners are SBB and Management.

To speed up the commercialization stage of the company and to develop the product further  Watts2You are in the process of identifying a strong co-owner beside SBB that shares Watts2You´s vision and goals.

Contact us for more information.

Pressrelease

 

2021-12-13

SBB och Watts 2 You AB har installerat en helt ny och innovativ solenergilösning i Rinkeby.

SBB och Watts 2 You AB har installerat en helt ny och innovativ solenergilösning i Rinkeby

Extract from pressrelease 2021-12-13

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har som mål att bli klimatpositiv år 2030. Som en del i SBBs hållbarhetsarbete har den första Solenergianläggningen från Watts2You tagits emot och är nu i full drift. Hyresgästerna i Rinkeby är de första som får ta del av den nya energilösningen.

Click to read full article

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har som mål att bli klimatpositiv år 2030. Som en del i SBBs hållbarhetsarbete har den första Solenergianläggningen från Watts 2 You tagits emot och är nu i full drift. Hyresgästerna i Rinkeby är de första som får ta del av den nya energilösningen.

Watts 2 You har utvecklat en produkt som integrerar solpaneler, batteri, strömomvandlare och elektronik i en enhet som genom en smart algoritm sköter samspelet mellan egenproducerad solenergi, nätenergi, lagring av energi och konsumtion allt efter tillgång och efterfrågan. Genom att ta tillvara på solenergi samtidigt med ett mer effektivt effektuttag under dygnet kan besparingen bli ca 20% per fastighet.

Produkten påskyndar på ett effektivt sätt omställning till förnyelsebar energiproduktion och kommer att vara en viktig komponent för att stabilisera det lokala elnätet.

 • Solen är en förnyelsebar energikälla och genom att använda den kommer SBB att spela en roll i omställningen till grön energi genom att minska påverkan av CO2.

 • Solen är en billig energikälla, vilket kommer att minska elkostnaderna genom att optimera användandet av egenproducerad el

 • Installationen ger SBB möjlighet att kontrollera och styra elförsörjningen i fastigheterna genom att jämna ut obalanser i energiförsörjningen. Genom möjligheten att lagra energi när den är som billigast och förbruka den när behovet är som störst kan lagring av el göras då dygnspriset och belastningen är som lägst.

  ”Vi arbetar hårt och intensivt för att uppnå målet om att vara ett klimatpositivt bolag till 2030. All vår personal är engagerade och bidrar till den teknikutveckling som är nödvändig för att realisera och dra nytta av förnyelsebar energiproduktion som ger hållbara bostäder för framtiden. Vårt projekt i Rinkeby är fantastiskt och kommer skapa stor kundnytta för våra hyresgäster samtidigt som vi har tagit ytterligare ett steg mot att bli klimatpositiva 2030 säger Peter Olausson, teknisk chef på Samhällsbyggnadsbolaget”.

  För ytterligare information:
  Peter Olausson
  , teknisk chef, SBB Norden
  076-051 90 05, peter@sbbnorden.se

  Håkan Persson, Watts 2 You 070-387 55 71 hakan.persson@watts2you.com

  Filmlänk till Watts 2 You presentation med styrelseordförande och grundare Lars Josefsson

2019-02-01

SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75%

SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75%

Extract from pressrelease 2019-02-01

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) is investing in a unique project with the aim of reducing energy usage by at least 50%, which together with use of solar energy will decrease CO2 emissions by around 75%. 

Click to read full article

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) is investing in a unique project with the aim of reducing energy usage by at least 50%, which together with use of solar energy will decrease CO2 emissions by around 75%. We expect to achieve this with the use of heat pumps and heat recovery from exhaust air and waste water. SBB is currently working in cooperation with the Swedish company Watts2You on developing a solution to enable the operation of heat pumps that produce electricity from solar cells. The electricity produced can also be stored in batteries to meet electricity needs even during the dark hours of the day.

“Sustainability is an integrated part of SBB’s business model. This investment and cooperation with Watts2You in using solar energy modules to achieve a 75% reduction in CO2 emissions is an innovative approach in addressing one of the greatest challenges facing both the businesses and society,” says Ilija Batljan, Founder and CEO of SBB.

“SBB and Watts2You are both focused on sustainability and on finding solutions for climate change challenges. The solar energy modules from Watts2You will enable the buildings to be even more green and energy efficient. The project has the potential to significantly contribute to the transition of the Swedish energy system. Watts2You are proud and happy to be part of this effort,” says Lars G. Josefsson, Founder and CEO of Watts2You.

About Watts2You AB

Watts2You AB and its founder Lars G Josefsson is developing a new and innovative product for the global residential energy sector. The product integrates solar cells, battery, micro-inverter and electronics in one modular unit. The product provides an autonomous possibility of self-supply of electricity 24 hours a day, 7 days a week. Due to the integrated build-up, and modular construction, the unit and the installation costs will be minimal. The product effectively enables the transition to renewable energy and is an important contributor to the stabilization of the grid.